webhosting websitehosting hosting domeinnaamregistratie domeinnaam domeinnamen
  webhosting websitehosting hosting domeinnaamregistratie domeinnaam domeinnamen
webhosting websitehosting hosting domeinnaamregistratie domeinnaam domeinnamen
Support
 Support home
 Inleiding webhosting
 Veel gestelde vragen
 Veel gebruikte termen
 Contactformulier
 Overige formulieren
 Aanbevolen software
 Resource links


Overige informatie
Heeft u in de support sectie geen antwoord op uw vragen kunnen vinden? Neem dan contact met ons op via onderstaande informatie of vul het contactformulier in.

Telahost (Telamedia)
Brouwerstraat 14
8356 DV Blokzijl
Tel. 06 1008 1448
info@telahost.net
webhosting websitehosting hosting website websites domeinnaam domeinnamen domein domeinen registratie server
Telahost Titel Telahost logo
Introductie Webhosting Domeinnamen Bestellen Support
Support \ Veel gebruikte termen
In de wereld van de webhosting en de webdesign wordt er veel met technische termen gegooid. Daarbij komt nog eens dat ze bijna altijd engelstalig zijn en vaak ook nog eens afgekort. Om u te ondersteunen in uw reis op het web, hebben we een lijst met de meest gebruikte termen samengesteld.


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y  Z


A

ADSL
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) is een vaste breedbandige verbinding via een gewone analoge telefoonlijn of ISDN.

Apache
Een open-source Webserver voor UNIX, Windows 2000 en andere platforms. Oorspronkelijk ontwikkeld in 1995, is Apache de meest populaire Webserver geworden die vandaag de dag wordt gebruikt, vanwege zijn sterke feature set en excellente prestaties. Omdat de Apache source code en gerelateerde documentatie vrij beschikbaar zijn, kan de server worden aangepast om aan specifieke behoeften te voldoen. Telahost's systemen zijn beschikbaar met Apache 1.3.x.

Apache error logs
Log bestand, in 'raw' formaat, betreffende de fotumelding die tijdens het gebruik van uw website zijn opgetreden. De meest voorkomende fotumelding is de 404 (Document niet gevonden)

Apache usage logs
Log bestand, in 'raw' formaat, betreffende het gebruik van uw website. In deze logs staat een overzicht van alle opgevraagde URL's van uw website.

ASP
ASP (Active Server Pages) is een door Microsoft ontwikkelde technologie om dynamisch webpagina's en complete websites te genereren. Met dynamisch wordt in dit verband bedoeld dat dezelfde code op de webserver verschillende resultaten in de webbrowser kan geven. Dit staat dan tegenover statische webpagina's waarbij de HTML code simpelweg door de webserver en onbewerkt naar de browser wordt opgestuurd. Telahost ondersteunt geen ASP.

Autoresponder
Een geautomatiseerd email antwoord dat wordt verzonden in reactie op elke email die op een specifiek email adres binnenkomt. U kunt bijvoorbeeld een autoresponder gebruiken om automatisch elke klant, die u via email benadert, een standaard "bedankt" mailtje te sturen. Of bijvoorbeeld als u op vakantie bent en dat u zo de persoon die naar u een email stuurt, hiervan op de hoogte stelt. Voor elk email adres en elke alias op uw Telahost account kunt u een aparte autoresponder opzetten.

[ Terug naar boven ]


B

Backbone
een backbone een stelsel van zeer snelle computerverbindingen waarlangs het gegevensverkeer loopt van de netwerken die op de backbone zijn aangesloten. Een aangesloten netwerk kan zelf ook weer een backbone hebben.

Bandbreedte / bandwidth
De hoeveelheid data die over een connectie kan worden verzonden binnen een bepaalde tijdsduur. Bandbreedte wordt meestal gemeten in BPS (bits per second).

[ Terug naar boven ]


C

Certificaat Authoriteit
Een organisatie die veiligheidscertificaten uitgeeft en beheert, die worden gebruikt om bevoegdheden en identiteiten te checken bij het uitvoeren van electronische transacties. Zie ook SSL.

CGI
Het CGI (Common Gateway Interface) protocol zorgt ervoor dat een webpagina een CGI programma op een webserver kan runnen. CGI scripts worden gebruikt om basale HTML code aan te vullen om uw website interactiever en functioneler te maken. Counters, gastenboeken, bestelformulieren en vele andere handige features kunnen allemaal worden geprogrammeerd met CGI scripts. Al onze Hosting accounts bieden u uw eigen lokale cgi-bin directory, waar u uw zelfgeschreven of elders gevonden CGI scripts kunt neerzetten.

chmod
Chmod (change mode) is een shell commando welke binnen een Unix omgeving wordt gebruikt. Dit commando kan de bestandsysteem modus van bestanden en "directories" wijzigen.

Client-side
Client-side is een term die wordt gebruikt om een proces of locatie aan te duiden welke bij de bezoeker van uw website plaats vindt.

Controlepaneel
Het controlepaneel is het programma waarmee u alle instellingen van uw webhosting kunt regelen. Denk aan instellingen voor: Email, DNS, FTP, Spamfilters, MySQL.

Cookie
Cookies zijn kleine beetjes informatie die een webserver naar de webbrowser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de webserver teruggestuurd wordt. Hiermee kan op een eenvoudige manier informatie over de internetgebruikers bijgehouden worden.

Cron
Een UNIX commando dat gebruikt wordt om cronjobs te schedulen zodat ze op een bepaalde tijd in de toekomst worden uitgevoerd, meestal periodiek of regelmatig. Telahost staat het gebruik van cronjobs per geval toe. Daarbij worden factoren in overweging genomen zoals de hoeveelheid resources die wordt gebruikt.

CSS
CSS (Cascading Style Sheets) is een techniek voor de stijl (vormgeving) van webpagina's. De informatie over de vormgeving wordt toegevoegd aan de HTML van het document. Die informatie kan in het document zelf staan, maar ook in een extern document dat wordt geïmporteerd. Een dergelijk apart geïmporteerd document wordt ook wel stylesheet genoemd.

[ Terug naar boven ]


D

Database
Een database of databank is een digitaal opgeslagen archief, ingericht met het oog op flexibele raadpleging en gebruik. Databases spelen een belangrijke rol voor het archiveren en actueel houden van gegevens bij onder meer de overheid, financiële instellingen en bedrijven, in de wetenschap, en worden op kleinere schaal ook privé gebruikt.

DHTML
DHTML (Dynamic HTML) is een term die gebruikt wordt voor interactieve webpagina's. Deze pagina's maken gebruik van een combinatie van HTML, een scripttaal in de webbrowser zoals JavaScript, en CSS. DHTML is geen officiële standaard, maar een marketingterm die gebruikt werd bij de introductie van de 4.x browserversies door Netscape en Microsoft.

DNS
DNS (Domain Name System) is het systeem dat verantwoordelijk is voor het vertalen van domeinnamen naar numerieke IP adressen. De DNS onderhoudt een lijst van alle domeinnamen en distribueert ze over de wereld. Zie ook IP adres.

Domein pointers
Een domeinnaam die naar een ander domein wijst. Met domein pointers kunnen bezoekers dezelfde website via een aantal verschillende adressen benaderen. Bijvoorbeeld, veel bedrijven registreren meerdere gelijksoortige domeinnamen (zoals veel voorkomende typefouten) en gebruiken dan domein aliassen om al de domeinnamen naar dezelfde website te late verwijzen. U kunt domeinpointers in het controlepaneel instellen. Let wel dat de domeinnamen, die u wilt doorsturen, naar ns1.telahost.net en ns2.telahost.net wijzen.

Domeinnaam
Het unieke label dat een specifieke website aanduidt, zoals telahost.net. Meestal zeggen domeinnamen iets over een site en zijn ze makkelijker te onthouden dan het ermee geassocieerde numerieke IP adres. Als een gebruiker een domeinnaam in een webbrowser intypt, localiseert de DNS de geregistreerde domeinnaam en vertaalt die in een numeriek IP adres.

Domeinnaam registratie
Het proces dat voltooid moet worden voordat gebruikers uw website kunnen bezoeken. Het registratie proces omvat twee basisstappen: het reserveren van uw domeinnaam en dan het instellen van de domeinnaam bij de naamserver, zodat het IP adres van uw domeinnaam verspreid kan worden over het internet.

[ Terug naar boven ]


E

Ecommerce
De term die gebruikt wordt om handelstrancties en communicatie te omschrijven over het internet of via bedrijfsnetwerken. Veel voorkomende ecommerce transacties omvatten het kopen en verkopen van goederen, bankieren en het online bestellen van diensten.

Email forwarder
De feature die u in staat stelt uw email voor één adres automatisch door te laten sturen naar een ander email adres. Bijvoorbeeld, u kunt aangeven dat alle mailtjes die naar u@uwbedrijf.nl worden gestuurd onmiddellijk naar u@uwISP.nl worden doorgestuurd. Dit wordt ook wel Email aliasing genoemd.

Encryptie
Het versleutelen van gegevens of een verbinding om de onderschepping van belangrijke gegevens te bemoeilijken. Een goede methode om data te versleutelen is door SSL te gebruiken.

Ethernet
Ethernet is het onderliggende netwerk waarmee computers met elkaar communiceren als ze hardwarematig met elkaar in een LAN verbonden zijn met behulp van netwerkkaarten en netwerkkabels. Bovenop Ethernet draaien protocollen, waarvan TCP/IP de meest bekende en meest gebruikte is.

[ Terug naar boven ]


F

Flash
Flash is een bestandsformaat dat door Macromedia ontwikkeld is. Flash bestanden hebben normaal gesproken de extensie .swf en worden op dit moment vooral gebruikt in websites. Flash biedt mogelijkheden die niet zouden kunnen met gewone HTML, en zelfs Dynamic HTML, zoals interactiviteit en animaties.

FrontPage Extensies
De verzameling bestanden die extra functionaliteit biedt aan op FrontPage gebaseerde websites, zoals het van een afstand en het met meerdere gebruikers tegelijk aan een website bouwen, zoekfuncties, formulieren en gebruiksanalyse. Om gebruik te maken van alle features die bij Microsoft® FrontPage® zitten, moet FrontPage Extensions voor uw account worden geïnstalleerd. U kunt dit via het controlepaneel doen.

FTP
FTP (File Transfer Protocol) is een methode die gebruikt wordt om bestanden over het internet te zenden. FTP wordt normaal gesproken gebruikt om bestanden te uploaden en te downloaden tussen uw eigen computer en de FTP-server waarop uw website wordt gehost. FTP vereist een valide gebruikersnaam en wachtwoord. Telahost biedt u onbeperkte FTP toegang tot uw account 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, zodat u uw website op elk gewenst moment kunt opzetten, veranderen of onderhouden.

FTP-server
Een FTP-server is een server die bestanden kan aanbieden en/of accepteren via het FTP-protocol. De gebruiker kan gemakkelijk bestanden uitwisselen met de server door een FTP-programma naar keus te gebruiken.

[ Terug naar boven ]


H

.htaccess
.htaccess (Hypertext Access) is de standaard naam van het configuratie bestand waarmee op Apache, bepaalde instellingen kunnen worden gewijzigd. Een goed voorbeeld is het instellen van een aangepaste 404 melding (Als een document niet gevonden is). het wordt ook vaak gebruikt om een map met een wachtwoord te beveiligen.

HTML
HTML (Hyper Text Markup Language) is de meest basale internettaal die wordt gebruikt voor het weergeven van tekst, afbeeldingen en tabellen in een webbrowser. Een handige manier om HTML te bewerken is via een programma als 'Dreamweaver' of 'FrontPage'.

HTTP
Hyper Text transfer protocol is een protocol dat webbrowsers in staat stelt om te communiceren met een webserver en daar een website te raadplegen. De webbrowser zendt HTTP-commando's naar de webserver, die dan het gevraagde bestand terugstuurt. U kunt dit protocol terugvinden in het "http://"-voorvoegsel dat deel uitmaakt van de URL die bovenaan uw browservenster verschijnt.

[ Terug naar boven ]


I

ICANN
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) is een non-profit organisatie die een aantal Internet-gerelateerde taken uitvoert, zoals het maken van Top Level Domains (TLD), toewijzen van domeinnamen en de distributie van IP-adressen. Ze werd opgericht op 18 september 1998. ICANN beheert zelf geen domeinnamen. Dit laat zij over aan andere organisaties zoals VeriSign (.com en .net) en de SIDN (.nl).

Internet
Het Internet is een groot openbaar netwerk van computernetwerken, waarbij de afspraken worden beschreven in de "Requests For Comments" die worden beheerd door de "Internet Engineering Task Force". De oorsprong van het Internet is te vinden in ARPANET, een in 1969 gestart netwerk van militaire netwerken, en later ook universiteitsnetwerken, in de Verenigde Staten. Inmiddels is het Internet een wereldomvattend fenomeen dat het karakter van een massamedium heeft gekregen. Het volledige Internet is eigenlijk eigendom van niemand, de fysieke onderdelen hebben wel degelijk een eigenaar. de naam Internet is een afkorting voor Interconnected Networks.

Intranet
Een intranet is een privaat netwerk binnen een organisatie. Het kan bestaan uit verschillende aan elkaar gekoppelde LAN's. Voor de gebruiker is het net een private versie van Internet.

IP adres
Het unieke getal dat aan toegewezen is aan elke computer die met het internet verbonden is. Uw ISP kent u elke keer dat u verbinding maakt met het internet een IP adres toe. Het DNS converteert uw numerieke adres naar uw domeinnaam.

ISDN
ISDN (Integrated Services Digital Network) is een vorm van digitale telefonie. Met ISDN kunnen over de bestaande koperen tweedraadsverbinding op wijkniveau meer gegevens worden getransporteerd dan doorgaans met POTS (Publicly Operated Telephony System) mogelijk is. ISDN wordt ook wel Annex-B telefonie genoemd.

ISP
Een ISP (Internet Service Provider) is een bedrijf of organisatie welke een dienst verleent op het internet.

[ Terug naar boven ]


J

Java
Java is een compleet en volwaardig softwareplatform dat draait rond de Java programmeertaal. Deze taal is oorspronkelijk ontwikkeld om elektronische apparatuur van uiteenlopend karakter met elkaar te kunnen verbinden en met elkaar te kunnen laten praten. De ontwikkelaars van de taal Java waren zo verzot op koffie, dat ze hun nieuwe taal naar hun favoriete merk genoemd hebben.

Javascript
JavaScript is een scriptingtaal. Er bestaat client-side en server-side JavaScript. In zijn algemeenheid kun je zeggen dat je met JavaScript een website interactief kunt maken. Zo kun je de bezoekers een vraag stellen of browsergegevens achterhalen waarna deze gegevens gebruikt worden op de website.

JVM
Een JVM (Java Virtual Machine) is een platformspecifieke omgeving voor het uitvoeren van Java-programma's. Het platformonafhankelijke concept van Java wordt bewerkstelligd door Java-broncode te vertalen (compileren) naar bytecode. Deze bytecode kan op elk willekeurig besturingssysteem waar een JVM voor beschikbaar is worden uitgevoerd.

[ Terug naar boven ]


L

LAN
Een LAN (Lokaal Area Netwerk) is een groep (minimum twee) computers die rechtstreeks, of via een gedeeld medium met elkaar verbonden zijn.

Log bestand
Een bestand dat gedetailleerde informatie bevat over de activiteit van uw website in een rauw webserver formaat. De informatie in het log-bestand stelt u in staat geavanceerde website analyses uit te voeren en waardevolle marketing inzichten op te doen. Elke Telahost account is uitgevoerd met zicht op de 'apache usage logs', de 'apache error logs' en webalizer. Zie ook Statistieken.

[ Terug naar boven ]


M

Mailserver
Om het emailverkeer in goede banen te leiden, beschikt Telahost over speciale software. Deze software wordt ook wel een mailserver genoemd. Er zijn twee typen mail-servers: één voor het versturen van berichten (de SMTP-server) en één voor het ontvangen van berichten (de POP-server).

META tag
Een verborgen tag in uw HTML, welket een bepaald aspect van uw website omschrijft. Als iemand een zoekmachine gebruikt om een website te vinden die informatie biedt over een bepaald onderwerp, gebruikt de zoekmachine de informatie uit de META tags van uw pagina's om te bepalen of uw site een "match" is.

MIME
MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) is een internetstandaard voor e-mail. MIME legt de struktuur en codering van e-mailberichten vast. Het wordt ook gebruikt voor enkele andere manieren van communicatie over internet.

MySQL
MySQL is een opensource relationele database (RDB) en maakt gebruik van SQL. Het is een populair database management systeem dat voor het gestructureerd opslaan van gegevens wordt gebruikt. Met een scripttaal als PHP kan met behulp van MySQL, data worden opgevraagd die direct in een website kan worden weergegeven.

[ Terug naar boven ]


N

Naamserver
Een programma dat DNS informatie opslaat en opzoekt.

Netwerk
Een netwerk is een geheel van met elkaar verbonden punten. Met een communicatienetwerk bedoelen we de infrastructuur om gegevens over te brengen tussen de verschillende punten.

[ Terug naar boven ]


O

Opensource
software waarvan de broncode vrij herverspreidbaar is en waarbij de licentie eenieder toestaat het vrijwel onbeperkt te gebruiken, aan te passen en te verspreiden.

[ Terug naar boven ]


P

Payment Gateway
Een payment gateway is een dienst die uw online winkel met uw merchant account provider verbindt. Deze dienst leest de informatie van de bestleformulieren en vertaalt die in informatie voor de merchant account. De payment gateway controleert ook of de creditcard rekening van de klant het nodige saldo heeft voor de aankoop.

Path
Een "path" is een pad door een bestandsysteem naar een specifieke map of bestand.

PHP
PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) is een open-source programmeertaal en interpreter. PHP wordt voornamelijk op UNIX Webservers gebruikt en is een alternatief voor Microsoft's Active Server Pages (ASP) technologie. De webserver roept PHP aan om de aangegeven operaties te interpreteren en uit te voeren. PHP kan worden gebruikt in documenten met de extensie: .php, .php3 of .phtml.

POP3
POP3 (Post Office Protocol 3) is een protocol om email op te halen van een server. Alle accounts bij Telahost bieden POP3 mailboxes waar u direct bij kunt om uw email op te halen met Squirrelmail (een webbasedemail programma) of met traditionele email clients zoals Eudora, Outlook Express of Netscape Mail.

Propagatie
Het bekend maken aan naamservers over de hele wereld, dat de locatie van uw website verandert naar een nieuw IP adres of dat u een nieuwe domeinnaam op het internet heeft geregistreerd. Propagatie kan maximaal 72 uur duren.

Protocol
Een protocol (althans in de Internet-context) is een gestandaardiseerde afspraak betreffende data-transmissie: een soort netwerktaal dus. Verschillende protocollen verzorgen verschillende manieren van data-transmissie en gegevensraadpleging.

[ Terug naar boven ]


R

RDB
Een RDB (Relationele Database) is een database die werkt volgens een relationeel model. De gegevens worden opgeslagen in tabellen waarin de rijen de soortgelijke groepen informatie, de records vormen, en de kolommen de informatie die voor elk record moet worden opgeslagen. Verschillende tabellen kunnen met elkaar worden verbonden door een kolom toe te voegen waarin een verwijzing naar een record in een andere tabel wordt opgenomen. Wanneer de gegevens in een relationele database goed gestructureerd zijn, wordt duplicatie van gegevens tot een minimum beperkt en fouten in de gegevensverwerking worden voorkomen.

Registrar (Registerhouder)
Een bedrijf dat gecertificeerd is om domeinnamen te registreren. Voor .nl domeinen is dit SIDN. Voor .com domeinen wordt de master database onderhouden door InterNic, en zijn er meer dan één gecertificeerde registerhouders die daar wijzigingen in aan mogen brengen. De organisatie ICANN is verantwoordelijk voor het certificeren van bedrijven als domeinnaam registerhouders. Een registerhouder is niet hetzelfde als een webhost.

Referrer
Een term die gebruikt wordt voor een website die naar uw website verwijst.

[ Terug naar boven ]


S

Secure Sockets Layer (SSL)
Een manier om te zorgen dat informatie die via uw website wordt ingezonden veilig is en dat ongeauthoriseerde gebruikers er niet bij kunnen. Informatie die via een SSL-beveiligd formulier wordt ingezonden, wordt in versleutelde vorm verzonden. SSL wordt het meest gebruikt voor online creditcard transacties.

Server
Een server is een computer die ten dienste staat van andere computers. Hierdoor zijn er aan een server vaak meer mensen tegelijk verbonden, waar een pc bijvoorbeeld maar een enkele gebruiker tegelijk kent.

Server-side
Server-side is een term die wordt gebruikt om een proces of locatie aan te duiden welke op de server plaats vindt.

Shell-toegang
Onder shell-toegang of shell access verstaat men de mogelijkheid om op een computersysteem van op afstand commando's uit te voeren. Om dit te verwezenlijken dient men gebruik te maken van een protocol zoals Telnet of SSH en bijhorende programmatuur.

SIDN
De SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) beheert sinds 1996 de domeinnamen voor het TLD nl (dat wil zeggen, alle domeinen die eindigen op .nl). Hiervoor was deze functie aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) gedelegeerd.

SMTP
SMTP (Simple Mail Transport Protocol) is een gestandaardiseerd protocol waarmee e-mailberichten via het internet verstuurd worden. Dit is voor alle accounts bij Telahost aanwezig.

Spam
De term voor ongewenste massa email, ook bekend als UCE (Unsolicited Commercial Email). Telahost verbiedt het "spammen" via een email adres dat op een Telahost computer wordt onderhouden, of via welke server van Telahost dan ook, ten strengste.

SquirrelMail
De web-based tool die u in staat stelt u mail te checken via een webbrowser, gewoon met HTTP. U kunt Squirrelmail gebruiken om uw email vanaf elke locatie te checken, zolang u maar een webbrowser heeft en een internet aansluiting. U kunt zowel Squirrelmail als traditionele email clients zoals Microsoft Outlook® gebruiken om dezelfde email account te checken.

SSH
SSH (Secure Shell) is een variant op het Telnet-protocol waarmee men een versleutelde verbinding tot stand brengt. De encryptie zorgt er voor dat niemand uw toegangsgegevens en/of datatransmissie kan onderscheppen.

SSI
SSI ( Server Side Includes) is een onderdeel van CGI. Met SSI kun je allerlei informatie dynamisch opnemen in je website. Die informatie kan uit allerlei dingen bestaan, zoals: de tijd en/of datum, een header, een menu, een footer, etc.

SSL
SSL (Secure Sockets Layer) is een manier om te zorgen dat informatie, die via uw website wordt ingezonden, veilig is en dat ongeauthoriseerde gebruikers er niet bij kunnen. Informatie die via een SSL-beveiligd formulier wordt ingezonden, wordt in versleutelde vorm verzonden. SSL wordt het meest gebruikt voor online creditcard transacties.

Statistieken
Gedetaileerde informatie over uw website, zoals het aantal hits, de bron van deze hist, de meest populaire pagina's en de hoeveelheid data die verstuurd is, als ook andere nuttige informatie. De gedetailleerde website activiteits rapportages van Telahost bieden statistieken zowel in rauwe getallen als in grafisch formaat, gegroepeerd per week, dag en uur. Zie ook 'apache usage logs', 'apache error logs' en webalizer.

Stylesheet
Een stylesheet is een document (met een .css extensie) dat gebruikt wordt voor de opmaak van documenten of gestructureerde informatie. Stylesheets spelen een belangrijke rol in de scheiding van informatie en presentatie. Deze scheiding wordt over het algemeen als een goede zaak gezien voor software applicaties.

Subdomein
Een subdomein kunt u zien als een domeinnaam binnen een domeinnaam. Er is sprake van een toevoeging van een naam aan de geregistreerde domeinnaam (bijv. naam.domeinnaam.nl). Dit is een handige manier voor het maken van extra namen voor verschillende onderdelen van uw website, zonder dat u hier een nieuwe domeinnaam voor hoeft te bestellen.

SQL
SQL (Structured Query Language) is een gestandaardiseerde taal die gebruikt kan worden voor taken zoals het opvragen en het aanpassen van informatie in een relationele databank (RDB). SQL kan met vrijwel alle moderne relationele databank producten worden gebruikt.

[ Terug naar boven ]


T

TCP/IP
TCP/IP is het onderliggende protocol dat de basis vormt voor de andere internetprotocols, zoals HTTP en FTP. TCP/IP kan gezien worden als een soort netwerk-esperanto, waarmee allerlei verschillende hardware en software vlekkeloos met elkaar kan communiceren.


Traffic (Verkeer)
Elke keer dat een gebruiker een webpagina, plaatje, audio, video of ander element op uw website opent, wordt er traffic gegenereerd. Uw geaggregeerde traffic is de som van al het binnenkomende, uitgaande, email en FTP traffic. Uw maandelijkse maximum traffic wordt berekend als 31 keer uw dagelijkse maximum traffic.

Telahost
Telahost is, zoals u ongetwijfeld al had opgemerkt, de naam van deze website. Telahost is een samentrekking van het latijnse woord "tela", wat "web" betekent en het engelse woord "host", wat letterlijk "gastheer" betekent. Wij zijn dus als het ware uw gastheer op het web en u kunt bij ons onderdak voor uw website vinden. Telahost is een onderdeel van het bedrijf Telamedia (www.telamedia.com).

Telnet
Telnet is de naam van zowel een protocol als een client (een programma) dat de gebruiker in staat stelt om vanop afstand op een bepaald computersysteem commando's uit te voeren. Het programma koppelt het toetsenbord en het terminalvenster van de gebruiker via een netwerkverbinding aan de server, net alsof men ter plaatse op het doelsysteem aan het werken is.

TLD
Een TLD (Top Level Domain) is het meest rechtse gedeelte in een Internet domeinnaam (achter de laatste punt). Het wordt door de ICANN o.a. toegekend aan onafhankelijke landen. Zo hebben de meeste Nederlandse websites .nl als laatste deel van hun URL, en Belgische sites .be, hierin is nl respectievelijk be het TLD.

[ Terug naar boven ]


U

URL
Een URL (Uniform Resource Locator) is de standaard manier om een adres op het World Wide Web (WWW) weer te geven. Bijvoorbeeld www.telahost.net.

[ Terug naar boven ]


V

Virtual Machine
Een virtuele machine interpreteert code, en voert vervolgens een taak uit. De virtuele machine is dan een koppelstuk tussen de uitgevoerde code en de microprocessor (of andere hardware) waarop het uiteindelijke programma wordt uitgevoerd, waarbij de uitgevoerde code niet de 'echte' hardware gebruikt, maar alleen de functies die worden aangeboden door de virutele machine. Er wordt als het ware een wisselwerking tussen software en hardware gesimuleerd. Een voorbeeld hiervan is de JVM

[ Terug naar boven ]


W

Webalizer
Een programma dat gedetaileerde informatie vertrekt over hewt gebruik van uw website. Te denken aan: Aantallen bezoekers per dag en per maand. meest gedownloade bestanden, grootste referrer.

Webbrowser
Een webbrowser is een computerprogramma waarmee men websites kan raadplegen. De meest gebruikte webbrowsers zijn Internet Explorer, Firefox en Netscape Navigator.

Web-based email
Een manier om via een webbrowser uw email te beheren. Telahost's Web-based email applicatie Squirrelmaill stelt u in staat om uw email overal ter wereld te checken, zolang u maar een webbrowser heeft en een internet aansluiting. U kunt zowel Squirrelamill als traditionele email clients zoals Microsoft Outlook® gebruiken om dezelfde email account te checken.

Webhost
Een webhost is een bedrijf of organisatie, welke ruimte op het internet beschikbaar stel voor de opslag en verspreiding van data.

Webserver
Een webserver is een computerprogramma dat via het internet (of een netwerk), de ontvangen verzoeken volgens het HTTP Protocol afhandelt en documenten naar de webbrowser stuurt.

WWW
World Wide Web. Deze term wordt vaak gebruikt om het gedeelte van internet aan te duiden dat met een webbrowser bekeken kan worden, meestal specifiek HTML-pagina's en XHTML-pagina's. Het wordt ook gebruikt om het internet zelf aan te duiden. Technisch gezien is dit onjuist. WWW is een onderdeel van het Internet. Met www wordt namelijk niet alleen aangegeven dat men een webpagina bezoekt, maar ook dat men het HTTP protocol gebruikt.

WYSIWYG
WYSIWYG (What You See Is What You Get) is een term die gebruikt wordt voor web design applicaties die HTML documenten weergeven op het scherm zoals ze in een webbrowser te zien zullen zijn. Deze applicaties maken het u mogelijk om webpagina's te bouwen zonder de HTML programmeertaal te leren. Een aantal populaire voorbeelden van zulke programma's zijn: Dreamweaver en FrontPage.

[ Terug naar boven ]


X

XHTML
XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) is een taal die voldoet aan de XML-standaard, en die de functionaliteit van HTML heeft. Het kan als een soort tussenvorm gezien worden tussen XML en HTML.

XML
XML (Extensible Markup Language) is een bepaalde manier om gegevens gestructureerd vast te leggen. Het is ontworpen om zowel door een programma als door een mens leesbaar te zijn. XML is niet alleen geschikt om gegevens in op te slaan maar wordt de laatste tijd ook meer en meer gebruikt om gegevens via het internet te versturen.

[ Terug naar boven ]


Z

Zoekmachine
Een programma dat documenten doorzoekt op specifieke zoektermen en een lijst geeft van documenten waarin de zoektermen voorkomen. Internet zoekmachines gebruiken de informatie die in uw website's META tags zit om een index van websites te genereren. Bekende zoekmachines zijn onder andere Google, Yahoo!, AltaVista en Excite.

[ Terug naar boven ]

webhosting websitehosting hosting domeinnaamregistratie domeinnaam domeinnamen
Algemene voorwaarden  /  Privacybeleid  /  Nieuwsbrief © 2005 Telamedia  /  Alle vermelde prijzen zijn inclusief 19% BTW