webhosting websitehosting hosting domeinnaamregistratie domeinnaam domeinnamen
  webhosting websitehosting hosting domeinnaamregistratie domeinnaam domeinnamen
webhosting websitehosting hosting domeinnaamregistratie domeinnaam domeinnamen
Policy
 Algemene voorwaarden
 Betalingsvoorwaarden
 Privacybeleid


Contact informatie
Heeft u vragen, commentaar of heeft u hulp nodig? Neem eerst een kijkje op onze support sectie. Mocht u daar geen antwoord vinden, neem dan contact met ons op via onderstaande informatie of vul het contactformulier in.

Telahost (Telamedia)
Brouwerstraat 14
8356 DV Blokzijl
Tel. 06 1008 1448
info@telahost.net
webhosting websitehosting hosting website websites domeinnaam domeinnamen domein domeinen registratie server
Telahost Titel Telahost logo
Introductie Webhosting Domeinnamen Bestellen Support
Policy \ Betalingsvoorwaarden
Telahost factureert voor de webhosting maandelijks, en voor de domeinnamen jaarlijks. U zult op het moment van afschrijven een factuur met BTW vermelding ontvangen. In het geval van te late of geen betaling zal de domeinnaam en/of hosting op non-actief worden gesteld. Voor het activeren van afgesloten domeinnamen en/of webhostingaccounts zullen administratiekosten worden doorberekend.

Betaal mogelijkheden
Telahost werkt momenteel alleen met automatische incasso. Bij een automatische incasso die wordt geweigerd, riskeert u dat het geregistreerde account door ons op non-actief wordt gesteld. Tevens zullen dan administratiekosten in rekening worden gebracht. Voor Accounts die op non-actief zijn gesteld geldt nog steeds de verplichting om openstaande facturen te voldoen.

Administratieve kosten
Telahost behoudt zich het recht voor om administratieve kosten in rekening te brengen indien de periodieke facturen niet worden voldaan. Ten alle tijde blijft de verplichting bestaan om de lopende factuur te voldoen. Voor internationale klanten geldt dat de Nederlandse vestiging van Telahost de Euro als munteenheid hanteert.

Beëindigen van een account
Elk verzoek voor het beëindigen van het account dient via e-mail te worden gestuurd naar verkoop@telahost.net of per post naar ons postadres. Zodra uw verzoek is verwerkt ontvangt u een bevestiging per e-mail naar het account e-mail adres dat u bij het bestellen van het account heeft opgegeven. Telefonische opzeggingen kunnen helaas niet worden geaccepteerd. Het beëindigen van het account is pas afgerond na het ontvangen van de bevestiging en aan het eind van de betaalperiode. Op deze datum moet wel het gefactureerde volledig bedrag zijn voldaan. De opzegtermijn voor webhosting is 12 maanden. Domeinnamen dienen een maand voor het einde van de registratieperiode te worden opgezegd.

Betalings Overeenkomst
Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Telahost en het geautoriseerde bedrijf of de persoon zoals beschreven in de aanvraagprocedure. Telahost is een onderdeel van het bedrijf Telamedia. Het geautoriseerde bedrijf of de persoon wordt verder "accounthouder" genoemd.

1. Aanvang van de diensten vinden plaats na het openen van een account en zullen worden voortgezet na elke betaalde termijn, zoals deze is overeengekomen in het bestelproces, totdat een schriftelijke opzegging is ontvangen van de accounthouder voordat een nieuwe termijn begint. Het beëindigen van een account door Telahost kan tussen de 24-72 uur in beslag nemen. U dient hiermee rekening te houden.

2. Telahost mag prijzen voor producten en services aanpassen d.m.v. een schriftelijke vermelding aan de accounthouder. Telahost zal deze vermelding minimaal 30 dagen voor het aanvangen van een nieuwe periode aan de Accounthouder doen.

3. Accounthouders stemmen in met het gebruik van producten, faciliteiten en services van Telahost op eigen risico. Telahost is niet aansprakelijk voor claims over verloren gegane data, oneigenlijk gebruik en andere handelingen of uitingen die schadelijk kunnen zijn voor Telahost of andere accounthouders of personen, gemaakt of aangedaan door accounthouders of andere personen/bedrijven. Telahost is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.

4. Accounthouder zal geen acties ondernemen die Telahost in discrediet kunnen brengen, hieronder wordt verstaan het publiceren van opruiende, discriminerende, privacy protected en/of copyright protected materiaal en/of andere handelingen die in strijd zijn met de wetgeving en algemeen geldende normen en waarden.

5. Telahost behoudt zich het recht voor om elk account, op elk tijdstip, zonder schriftelijke of andere communicatie, zonder opgave van reden te beeindigen. Het is niet toegestaan om ongewenste email (spam), usenet postings, of sexueel getinte informatie te versturen via het Telahost netwerk. Accounthouders die in strijd handelen met de algemene voorwaarden, daarvan zal het Account zonder opgave van redenen worden beëindigd.

6. Niet toegestaan zijn server side programma's die meer dan gemiddelde resources verbruiken van de server. Telahost zal in deze een meer passende service aanbieden. Aan accounthouders van websites met meer dan gemiddelde verkeer zal een andere passende service worden aangeboden. Mocht de accounthouder hier niet mee instemmen, dan zal Telahost zich beroepen op de algemene voorwaarden en het Account beëindigen. Telahost is ten alle tijde de instantie die bepaalt welke services en resources binnen de algemene voorwaarden vallen. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zullen door Telahost worden beoordeeld en behandeld, met eventuele beëindiging van het Account tot gevolg.

7. Accounthouder is zelf verantwoordelijk voor gepubliceerde documenten of data. Illegale data of publicatie is niet toegestaan. Telahost is in geen geval aansprakelijk voor de website en uitlatingen van de accounthouder.

8. De betaaltermijn begint op de datum dat de dienst voor de accounthouder wordt geactiveerd. Overschrijding van de bandbreedte limiet wordt aan het eind van de termijn gefactureerd.

9. Op deze overeenkomst is de Nederlandse wetgeving en Nederlands recht van toepassing. Deze overeenkomst is opgesteld volgens de richtlijnen die worden gehanteerd door Telahost Corporation.

10. DE BESCHREVEN ACCOUNT EN BETAAL INFORMATIE IS VAN TOEPASSING OP DE WEBHOSTING EN DOMEINNAAMREGISTRATIES.
webhosting websitehosting hosting domeinnaamregistratie domeinnaam domeinnamen
Algemene voorwaarden  /  Privacybeleid  /  Nieuwsbrief 2005 Telamedia  /  Alle vermelde prijzen zijn inclusief 19% BTW